Monday, 8 April 2013

Porady starej wyjadaczki dla młodych tłumaczy 4The verb  “to be” and inverted sentence order
Czasownik “to be” – „być” – nieco odbiega od typowego schematu kolejności elementów składowych w zdaniu. Często dochodzi do ich inwersji:
SUBJECT – VERB – COMPLEMENT  ↔ COMPLEMENT – VERB – SUBJECT
John is Bill’s father.  – John jest ojcem Billa / John, to ojciec Billa.
=
Bill’s father is John. – Ojcem Billa jest John.

Często, ale nie zawsze, na przykład w takich zdaniach:
I am John’s friend. – Jestem przyjacielem Johna.

Zdanie z odwróconym szykiem:
*John’s friend am I –
spotkamy w współczesnej angielszczyźnie  bardzo rzadko, tylko w poezji lub piosenkach, czyli nie jest ono ekwiwalentem polskiego:
Przyjacielem Johna jestem ja.

Oto kolejny przykład:

Professor Nowak is Rector of the University. = The Rector of the University is Professor Nowak.
= Profesor Nowak jest rektorem uniwersytetu. = Rektorem uniwersytetu jest profesor Nowak.

Ale wystarczy coś dodać do tego zdania, i już zasada zamienności szyku może nie zadziałać w wersji angielskiej:

Currently Professor Nowak is Rector of the University. ≠ The Rector of the University is currently Professor Nowak.
Aktualnie profesor Nowak jest rektorem uniwersytetu. = Rektorem uniwersytetu jest aktualnie profesor Nowak.

Tłumacząc zdania z czasownikiem „być” na angielski, należy dobrze się zastanowić, czy możemy w danym przypadku posłużyć się szykiem odwróconym (COMPLEMENT – VERB – SUBJECT). Przeszkodą w takim zabiegu bywa środowisko zdania, w wymiarze semantycznym, jak i składniowym.

A teraz       ZAGADKA:
Przeczytaj uważnie wszystkie wersje historyjki. Czy wszystkie znaczą to samo? Spróbuj je przetłumaczyć na polski:


  1. “Tinker, tailor, soldier, sailor, rich man, poor man, beggar man, thief.”  Roger’s mum had a lot of boyfriends. Was his daddy the thief?
  2. “Tinker, tailor, soldier, sailor, rich man, poor man, beggar man, thief.”  Roger’s mum had a lot of boyfriends. Was the thief his daddy?
  3. “Tinker, tailor, soldier, sailor, rich man, poor man, beggar man, thief.”  Roger’s mum had a lot of boyfriends. Was his daddy a thief?
  4. “Tinker, tailor, soldier, sailor, rich man, poor man, beggar man, thief.”  Roger’s mum had a lot of boyfriends. Was a thief his daddy?
No comments: