Friday, 5 April 2013

Porady starej wyjadaczki dla młodych tłumaczy 3Existential verbs and verbs of locomotion
Kolejny przykład występowania nietypowego szyku w angielskim zdaniu, to  existential verbs and verbs of locomotion”, czyli czasowniki określające stan, istnienie, lub ruch. Podobnie jak w przypadku czasownika to be, tworzą one zdania, w których orzeczenie występuje w wyrażeniu “there + czasownik” i pojawia się w pozycji przed podmiotem. Czasowniki te stanowią nieliczną grupę i formy z użyciem odwróconego szyku pojawiają się najczęściej w poezji lub w tekstach tradycyjnych, choć nadal się je spotyka w języku potocznym:
  • To come:
Here comes my baby, here she comes now,
And it can come as no surprise to me, with another guy. (przebój, The Tremeloes/Cat Stevens, 1967)
Oto nadchodzi moja ukochana, właśnie już nadchodzi
No cóż, wcale mnie nie dziwi, że z innym facetem…

  • To go:
There goes my train! I’ve just missed it!
Właśnie odjeżdża mój pociąg! Spóźniłem się!

  • To run:
There runs a road by Merrow Down (wiersz, Rudyard Kipling)
Na wzgórzach Merrow Down biegnie droga

  • To appear
There appeared a bright star in the sky.
Na niebie pojawiła się jaśniejąca gwiazda.

  • To live
Once upon a time there lived a princess.
Pewnego razu żyła sobie królewna.

  • To grow
There grew a little flower (piosenka z operetki Gilberta i Sullivana “Ruddigore”)
Rósł sobie kwiatuszek

In the woods there grew a tree.
Rosło sobie drzewo w lesie.

  • To be born
For unto you is born this day in the city of David a Saviour  (Luke 2: 11)
Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel (Łk. 2, 11)

  • To die
There died a myriad,
And of the best, among them (Ezra Pound, wiersz “Hugh Selwyn Mauberly (Part I)” – 1920)
Zginęło ich bardzo wielu,
I to z tych najlepszych

  • To be seen
When beggars die there are no comets seen;
The heavens themselves blaze forth the death of princes. (William Shakespeare,  Julius    Caesar (II, ii, 30-31))
Gdy ginie żebrak komety nie ujrzysz,
Lecz wielką łuną wieszczą nieba śmierć władcy. 

To wierszyk dla dzieci ("nursery rhyme"). Oto nieco inna wersja, także z przestawionym szykiem podmiotu i orzeczenia:No comments: