Monday, 15 April 2013

Porady starej wyjadaczki dla młodych tłumaczy 7Topsy-turvy starters: negative and restrictive adverbial expressions
W języku angielskim mamy jeszcze cały szereg wyrażeń przydawkowych, których użycie na początku zdania powoduje odstępstwo od normalnego szyku. Są to wyrażenia przydawkowe wprowadzające ograniczenia lub negację, często w stosunku do czasu i czasownika w zdaniu:


  1. Only –  dopiero  
Only then did I realise that it was too late. – Dopiero wtedy zorientowałem się, że już za późno.
Only when I had finished did I notice that I had missed something.  Dopiero gdy skończyłam, zorientowałam się, że coś pominęłam.

  1. Never – nigdy, przenigdy
Never in my life have I seen anything like it.  Nigdy w życiu nie widziałem czegoś takiego.
Never before would I have thought it possible.Nigdy by mi nie przyszło do głowy, że coś takiego jest możliwe.
Never again will I do that. – Nigdy więcej już tak/tego nie zrobię.

  1. In no way/manner – W żaden sposób/ W żadnym wypadku
In no way / manner would that be possible. -  W żaden sposób nie mogłoby się tak stać. = Nie ma w ogóle takiej możliwości.

  1. Under (On)  no condition(s)/Under (In)  no circumstances – Pod  żadnym warunkiem / W żadnych okolicznościach
Under no conditions/circumstances are you allowed to do that. – Pod żadnym warunkiem/W żadnych okolicznościach nie wolno ci tak zrobić.

  1. Neither / Nor – A  także … nie  (zdania zaprzeczające, zwykle po poprzedniej negacji)
He did not like the idea. Neither / Nor did he want to put it into practice.Nie podobał mu się ten pomysł. Nie chciał go też zrealizować.

  1. Not until – Dopiero
Not until he saw the results did he realise it was a good idea. – Dopiero gdy zobaczył skutki przekonał sie, że to dobry pomysł.

  1. Scarecely / Hardly / Rarely / Seldom    Prawie w ogóle/ Prawie nigdy / Rzadko / Ledwo
Scarcely ever / Hardly ever / Seldom / Rarely does that happen.Rzadko się tak zdarza / Rzadko tak bywa.
Scarcely / Hardly had she made the wish, when suddenly it came true. There was a golden carriage standing in front of her. – Ledwo pomyślała, co sobie życzyć, a już się życzenie spełniło. Przed nią stała złota kareta.

  1. No sooner – Ledwo
No sooner had she made the wish, when suddenly it came true. There was a golden carriage standing in front of her. – Ledwo pomyślała, co sobie życzyć, a już się spełniło życzenie. Przed nią stała złota kareta.


W niektórych z powyższych zdań możemy przywrócić zwykły szyk, wprowadzając imienne zdanie podrzędne It was … that jako „podpórkę”:

·        It was not until he saw the results that  he realised it was a good idea. Dopiero gdy zobaczył skutki przekonał sie, że to dobry pomysł.
·        It was only when I had finished that I noticed that I had missed something.   Dopiero gdy skończyłam, zorientowałam się, że coś pominęłam.

W innych wystarczy przestawić przydawkę ograniczającą z pierwszej pozycji w zdaniu na dalszą, aby przywrócić zwykły szyk zdania:

·        That scarcely ever/hardly ever/ seldom happens.Rzadko sie tak zdarza.
·        I have never in my life seen such a thing.Nigdy w życiu nie widziałem czegoś takiego.

Jeszcze w innych wystarczy zdanie przeredagować, usuwając negację, aby przywrócić zwykły szyk zdania:
As soon as she had made the wish, when suddenly it came true. There was a golden carriage standing in front of her. – Ledwo pomyślała, co sobie życzyć, a już się spełniło życzenie. Przed nią stała złota kareta.


No comments: