Monday, 22 April 2013

Porady starej wyjadaczki dla młodych tłumaczy 9Upside down, inside out: “John Mary killed” sentences. Part 2
Czas na kilka autentycznych przykładów zdań z tłumaczeń polskich tekstów na angielski, w których tłumacz zapomniał, że w języku angielskim kluczowym czynnikiem determinującym znaczenie całości jest właśnie szyk zdania. W każdym z poniższych zdań błąd w kolejności elementów składni uniemożliwia przekaz treści zawartej w polskim oryginale, a właściwie – jakikolwiek sensowny przekaz. Do błędów w szyku zdania doszło najprawdopodobniej na skutek tłumaczenia „słowo w słowo” zamiast w ramach kontekstu – całego zdania a nawet całego tekstu. Błędom szyku towarzyszą także i inne, bowiem nasze przykłady pochodzą z autentycznych tekstów popełnionych przez Polaków, niemniej jednak głównym muchomorem pływającym w tej zupie jest właśnie źle ułożona kolejność zdania. Najpierw zajmiemy się  zaburzeniem podstawowej kolejności zdania, jaką przedstawiamy kolorowym schematem:  SUBJECTVERBDIRECT OBJECT:

  *  To the success of the Andalusian wine contributed greatly also Francis Drake.     
 – Zdanie oryginalne:  
Do powodzenia andaluzyjskiego wina przyczynił się znacznie Francis Drake
– Tu powielono w sposób zupełnie mechaniczny szyk polskiego zdania. Poprawka z prawidłowym szykiem:    Francis Drake also made a salient contribution to the success of the Andalusian wine.* On this part of the Spanish coast, located on its westernmost part, on the Atlantic Ocean and beyond the Rocky Gibraltar can be felt a distinctly hot breath of Africa, faraway seas and the lands of the New World. – Zdanie oryginalne: Na tej najdalej na zachód położonej, już nad Atlantykiem, za skałą Gibraltaru, części hiszpańskiego wybrzeża, czuje się wyraźnie gorący oddech Afryki, dalekich mórz i lądów Nowego Świata. Zadziałał ten sam mechanizm błędu, co w pierwszym przykładzie – tłumaczenie „słowo w słowo”. Poprawka z prawidłowym szykiem: On this westernmost part of the Spanish coast, beyond the Rock of Gibraltar and out on the Atlantic, you can distinctly feel the hot breath Africa, faraway seas, and the shores of the New World


* But the biggest credit for vine triangle’s flourishment deserve catholic refugees from British Isles . . . – Zdanie oryginalne: Ale największe zasługi dla rozkwitu winnego trójkąta położyli katoliccy uchodźcy z Wysp Brytyjskich (…). Znów mechanicznie powielono polski szyk. Posługujemy się konstrukcją relative clause i poprawiamy na:  But the people who deserve the biggest credit for the wine triangle’s prosperity were the Catholics who fled from the British Isles . . . . Możemy  też wprowadzić inny czasownik w pozycję orzeczenia, zmieniając też podmiot zdania, np.: But the biggest credit for the prosperity of the wine triangle goes to the Catholics who fled from the British Isles . . .. * From the city side is visible a relieve from the 18th century, which visualizes St. Florian. – Zdanie oryginalne: Od strony miasta widnieje płaskorzeźba z XVIII wieku wyobrażająca św. Floriana. Znów odtworzono polski szyk zdania i podmiot znalazł się za orzeczeniem. Poprawiamy na: On the city side you can see an 18th-century bas-relief of St. Florian. Lub – korzystając z konstrukcji there is: On the city side there is an 18th-century bas-relief of St. Florian.
* 
* The key role played the existence of infrastructure adjusted to the needs of such international congress in Kraków . . .. Zdanie oryginalne: Istotną rolę odegrało też istnienie w Krakowie dostosowanej do potrzeb międzynarodowego kongresu infrastruktury (…). Ten sam błąd, ten sam mechanizm błędu. Za pomocą noun clause poprawiamy na: The fact that Kraków has the right infrastructure for international congresses played the key role . . .. Lub, prościej: Kraków’s infrastructure for international congresses was a crucial factor . . .  

 


No comments: