Tuesday, 7 May 2013

Porady starej wyjadaczki dla młodych tłumaczy 14Misplaced modifiers. Part 2

Kolejny element zdania angielskiego, który Polakom sprawia duże kłopoty z właściwym jego umiejscowieniem, to wyrażenia typu time phrase  (okolicznik czasu) oraz locative phrase (okolicznik miejsca). W przekładach z języka polskiego na angielski błędy powstają zazwyczaj na skutek tłumaczenia „słowo-w-słowo”, „element-po-elemencie”, dając w rezultacie zdania pokręcone, wykoślawione. Oto kilka przykładów:*Till the 6th  January 2013 an exhibition devoted to the artistic activity of Wojciech Fangor   will be available for visitors  at the Main Hall of the National Museum in Cracow.

Polskie zdanie brzmiało:

Do 6 stycznia 2013 w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie będzie czynna wystawa Wojciecha Fangora.

Poprawiamy: 

An exhibition devoted to the work of Wojciech Fangor   will be open to the public in the Main Hall of the National Museum in Cracow until 6th January 2013.*Quite a lot of people from Cracow (mainly the intelligentsia and the middle class) were in August on holidays in the countryside.
Polskie zdanie brzmiało:
 Spora część mieszkańców  (głównie inteligencji i mieszczaństwa) przebywała w sierpniu na wakacjach poza miastem.
Poprawiamy:
Quite a lot of people from Cracow (mainly the intelligentsia and the middle class) were on holiday  in the countryside  in August.
               Lub:
In August quite a lot of people from Cracow (mainly the intelligentsia and the middle class) were on holiday  in the countryside.
               Jeszcze lepiej:
In August quite a lot of people, mostly from the educated and middle classes, were on holiday out of town.                  
                   Kolejne dwa przykłady ilustrują, jak można „poprzestawiać” geografię Polski: 

* Oder in its lower part sets western border of Poland and through the Szczecińska Bay flows into Baltic. At its route are situated the beautiful city of Wrocław and the Moravian Gate (Brama Morawska), separating the Sudetes and the Carpathian. 

* Oder in its lower course forms the western boundary of Poland and flows to the Baltic Sea through the Szczecin Lagoon. On its route a beautiful city of Wroclaw is situated, as well as the very important Moravian Gate dividing Sudetes and Carpathians.

Polski tekst brzmiał:

Odra w swoim dolnym odcinku wyznacza zachodnią granicę Polski i poprzez Zatokę Szczecińską wpada do Bałtyku. Na jej szlaku leży piękne miasto Wrocław i oraz niezwykle ważna Brama Morawska. Rozdziela Sudety i Karpaty, stanowiła od wieków naturalne przejście a także szlak handlowy z południa Europy do Morza Bałtyckiego.

Poprawiamy: 

The lower course of the Oder marks Poland’s western frontier and flows into the Baltic through/via the Bay of Szczecin. The beautiful city of Wrocław and the Moravian Gate lie along its banks. The latter is a  highly important mountain pass separating the Sudetes from the Carpathians.
                
            A jeszcze lepiej:

The lower Oder marks Poland’s western border and flows into the Baltic at the Bay of Szczecin. On its banks lie the fair city of Wrocław and the Moravian Gate, an important pass through the mountains separating the Sudetes from the Carpathians.

 I jeszcze takie pozycje z  „pokracznej geografii”:


*Until recently few could afford a trip to the Adriatic Sea, so almost everyone travelled on their vacation to the Baltic Sea.  

*Into Gdańsk Bay flows the most important, and also the longest-1047 kilometres-river in the basin of the Baltic Sea- Vistula.  

*A little further to the south spreads the Białowieża Forestcenturies  ago protected royal hunting areas, today one of the last primaeval forests in Europe.

               Po polsku było to:

Dla wielu Polaków Adriatyk czy Morze Śródziemne jeszcze nie tak dawno nie były łatwo dostępne. A więc wszyscy jeździli w wakacje nad Bałtyk.

Do Zatoki Gdańskiej wpada najważniejsza polska rzeka Wisła. Jest najdłuższą rzeką – 1047 kilometrów – w zlewisku Morza Bałtyckiego.

Nieco dalej na południe rozpościera się Puszcza Białowieska. Przed wiekami były to królewskie, chronione tereny łowieckie. Dziś jest to jeden z ostatnich lasów pierwotnych w Europie.

Błędy z lokalizacją okoliczników wystąpiły tu w towarzystwie błędów pozycji podmiotu i orzeczenia. Szeregujemy elementy tych zdań w poprawnej kolejności:

 For many Poles the Adriatic or the Mediterranean were hardly affordable still no so long ago. So they all went to the Baltic for their holidays.

               Albo:

Not so long ago few Polish people could afford a trip to the Adriatic Sea, so almost everyone spent their holidays on the Baltic.

               Dalej: 

The Vistula, which is Poland’s principal and longest river (1,047 km), flows into the Baltic at/from the Bay of Gdańsk.

               Oraz:

A little further to the south we have the Białowieża Forest,  centuries  ago a protected royal hunting ground, today one of the last primaeval forests in Europe.

               A oto wersja tych zdań, która ostatecznie ukazała się w publikacji: 

Until recently few could travel to the Adriatic. So they spent their holidays at Baltic resorts.

The Vistula, Poland’s principal river, falls into the Bay of Gdańsk. It’s the longest river,  emptying into the Baltic (1047 km).

The Białowieża Forest lies a bit further south. Centuries ago it was a royal hunting ground. Now it is one of Europe’s last surviving primeval forests.


No comments: