Friday, 24 May 2013

Porady starej wyjadaczki dla młodych tłumaczy 21The Present Perfect  continued

Czas Present Perfect, zwłaszcza Present Perfect Continuous, często bywa przez Polaków  zapomniany, czy raczej przegapiony. Chodzi o sytuacje, kiedy coś się dzieje od pewnego czasu. Po polsku używamy tu czasu teraźniejszego:

               Od pewnego czasu dzieje się coś niedobrego.

Po angielsku zdanie to powinno brzmieć:

               Something bad has been going on for some time now.

Tymczasem niejeden Polak napisze:

               * Something bad is going on for some time now.

A nawet:

               * Something bad happens for some time now.

Oto kilka innych szablonów:

               Siedzę tu od godziny i czekam na ciebie.
               I have been sitting here for an hour waiting for you.


               Już od tygodnia pracują nad tym problemem i jeszcze nie skończyli.
               They have been working on the problem for a week now and still haven’t finished.

               Od lat marzę o takim urlopie, wreszcie spełni się moje marzenie.
               I have been dreaming of such a holiday for years, finally my dream will come true.

A oto rzeczywistość – zdania wykreowane (w ramach tłumaczenia) przez Polaków. Podaję je w kontekście a potem poprawiam:

W ciągu dwóch lat ponaddwukrotnie zwiększyła się liczba nieruchomości zajmowanych przez komorników - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".  […] Uproszczone procedury pozwalają od jesieni ubiegłego roku wyeksmitować dłużnika (bez prawa do lokalu socjalnego) do pomieszczenia tymczasowego, a nawet do noclegowni.

Pierwsza próba:

* As of last two years the amount of real estates seizured by the bailiffs was doubled, announced “Dziennik Gazeta Prawna”…. As of autumn of the last year, simplified procedures allow to evict a debtor (without the right to be given a social housing) to adequate alternative housing or even hostel.

Poprawka:
In the last two years the number of properties seized by bailiffs has doubled, according to Dziennik Gazeta Prawna. . . .  Since last autumn simplified procedures have allowed courts to evict a debtor without the right to social housing to alternative housing or even to a hostel.


Druga próba:

* During the last two years the number of real estates occupied by the debt collectors increased over two times,  informs "Journal Juridical Newspaper". The simplified eviction procedures allow – since autumn last year ––  to evict the debtor (with no right to social flat) to a temporary residence and even a dosshouse.

Poprawka:
Over the last two years the number of properties occupied by debt collectors has increased over two times, Dziennik Gazeta Prawna reports. . . .  Since last autumn the simplified eviction procedures have allowed  courts  to evict a debtor who has no right to social accommodation to temporary housing or even to a dosshouse.

Przy okazji poprawiliśmy kilka innych ważnych błędów, np. szyk zdania, uzupełniliśmy wyrażenie z czasownikiem to allow (someone to do something) i przywróciliśmy właściwy tytuł czasopisma (ani ‘The Times’ ani nawet ‘Izwiestia’ – nie tłumaczymy na: ‘Czasy’…).

Przykład kolejny. Tytuł artykułu prasowego brzmi:

Historyk odkrył nazwisko anonimowego więźnia Auschwitz

A oto jego początkowe zdania:

Obozowe zdjęcie więźnia oznaczonego numerem 4267 przedstawia Antoniego Kocjana, oficera AK, który rozpracowywał konstrukcyjnie niemieckie latające bomby V-1 i V-2.  O swoim odkryciu poinformował historyk z Muzeum Auschwitz Adam Cyra.
- Udało mi się ostatecznie zidentyfikować osobę na zdjęciu, co jest dla mnie osobiście niezwykłym odkryciem. Tym bardziej, że stało się to na kilkanaście dni przed 68. rocznicą wyzwolenia KL Auschwitz przez żołnierzy Armii Czerwonej w dniu 27 stycznia 1945 roku - powiedział dr Cyra.

Mamy natomiast trzy próby przekładu tego tytułu:

* A historian discovered the name of an anonymous Auschwitz prisoner
* Historian disclosed the surname of an anonymous Auschwitz prisoner
* A historian revealed the name of an anonymous Auschwitz prisoner

Wiemy już, jak poprawić:

 A historian has discovered the name of an anonymous Auschwitz prisoner
A historian has disclosed the surname of an anonymous Auschwitz prisoner
A historian has revealed the name of anonymous Auschwitz prisoner

Tyle tylko, że w prawdziwej czołówce, ze względów oszczędności i dziennikarskiej praktyki redakcja by pewnie napisała:

HISTORIAN  IDENTIFIES  MAN  ON  AUSCHWITZ  PHOTO

Czas Present Perfect – to towar luksusowy i nie występuje tam, gdzie nie ma miejsca na „rozpychanie się”.

Także i kolejny przykład pochodzi z prasy i odnosi się do aktualności:

Kryzys pokrzyżował plany wielu deweloperów, którzy chcieli budować energooszczędne osiedla. Na Mazowszu trwa realizacja zaledwie kilku takich projektów.

A tak zostało przetłumaczone pierwsze zdanie:
*The crisis thwarts  the plans of lots of developers who wished to build energy-efficient settlements.

Poprawka:
The crisis has thwarted  the plans of lots of developers who wanted to build energy-efficient housing estates.

Ale mogło też być:

The crisis is thwarting  the plans of lots of developers who wanted to build energy-efficient housing estates.
Oraz:
The crisis has been thwarting  the plans of lots of developers who wanted to build energy-efficient housing estates.

Następny przykład:
Moda na ekologię staje się faktem. Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Banku Ochrony Środowiska, blisko trzy czwarte Polaków uważa, że ich zachowanie ma wpływ na otaczające środowisko.

*Ecology is trendy and this becomes a fact. The studies, conducted for Bank Ochrony Środowiska (Bank for Environment Protection) show, that nearly ¾ thinks that their behaviour influences the surrounding environment.
Poprawiamy:
Ecology is trendy and this has become a fact. A survey  conducted for Bank Ochrony Środowiska shows that nearly three out of four Polish people think that their behaviour is influencing the environment.

Choć może też być, na przykład:

Ecology is trendy and this is becoming a fact. A survey  conducted for Bank Ochrony Środowiska shows that nearly three out of four Polish people think that their behaviour has an influence on  the environment.

Kolejny przykład:
Rempex wystawił legendarny obraz Władysława Ślewińskiego „Dziewczyna z kotem”. Cena była szokująco wysoka – 4,6 mln zł. To prawdopodobnie najwyższa kwota oficjalnie żądana za obraz na krajowym rynku. Obecny właściciel „Dziewczyny z kotem" Ślewińskiego kupił ten obraz w 2005 r. w Rempeksie, jak mówiono,  za równowartość miliona dolarów plus marża antykwariatu. Dziś sprzedaje obraz za 4,6 mln zł (w tym marża antykwariatu, na naszym rynku  ok. 10 proc. ceny).
I dwie próby przekładu (z poprawkami):
* Rempex put up a legendary painting of Władysław Ślewiński The girl with a cat. A price was outrageously high – 4.6 mln PLN. Presumably, it is the highest price officially claimed for a painting on the domestic market. The current owner of Ślewiński's The girl with a cat  bought the painting in 2005 in Rempex, as it was being said, for an equivalent of million dollars plus an antique shop margin. Today he is selling the painting for 4.6 mln PLN (the antique shop margin, on the market about 10 % of the price, included).
Poprawiamy:
Rempex has put Władysław Ślewiński’s legendary painting, The girl with a cat, up for auction. The price is outrageously high – 4.6 M PLN. It is probably the highest price officially asked for a painting on the domestic market. The current owner of Ślewiński's Girl with a cat  bought the painting in 2005 in Rempex, apparently for the equivalent of a million dollars plus the antique shop’s commission. Today he is selling it for 4.6 M PLN (including the commission, which on the Polish market is  about 10 % of the price).

Wersja druga:
* Rempex put up for an auction a legendary painting ‘Girl with a cat’ by Władysław Ślewiński. The starting price was outrageous, i.e. 4.6 million PLN. It was probably the highest sum officially called for a painting on the national market. A current owner of ‘The Girl with a Cat’ by Ślewiński has bought this painting in 2005 in Rempex for the equivalent of one million dollar and the merchant’s commission, rumour has it. Today he sells it for 4.6 million PLN.
Poprawiamy:
Rempex has put a legendary painting, ‘Girl with a cat’ by Władysław Ślewiński, up for auction. The starting price is outrageous, i.e. 4.6 million PLN. It is probably the highest sum officially called for a painting on the national market. The current owner of ‘The Girl with a Cat’ by Ślewiński bought this painting in 2005 in Rempex for the equivalent of one million dollars and the marchand’s commission, rumour has it. Today he is selling it for 4.6 million PLN.
Pierwsze zdanie można też tak przetłumaczyć:
               Rempex is auctioning Władysław Ślewiński’s legendary painting, ‘Girl with a cat.’

I wreszcie ostatni przykład na dzisiaj, również prasowy:
Wśród przedszkolanek utrwalił się mit zakazu nauki pisania i czytania. […] W 2009 r., zmieniając podstawę programową kształcenia, resort edukacji wymazał z przedszkolnych planów nauczania zajęcia z czytania i pisania. Choć prawo nie zakazuje tego typu zajęć, pracownicy przedszkoli przekonani są, że grożą za to poważne konsekwencje.

Próba tłumaczenia:
* A myth that teaching reading and writing is forbidden gained its popularity between kindergarten teachers.  . . . In 2009 the Ministry of Education (MEN) erased reading and listening lessons due to the changes in core curriculum. Although there are no regulations in Polish law which would forbid conducting such classes, preschool teachers believe it would have some serious repercussions.

I poprawka:
A myth that teaching reading and writing in kindergarten is prohibited has gained popularity with teachers.  .  .  .  In 2009 the Polish Ministry of National Education removed reading and writing from the preschool curriculum. Although there are no regulations in Polish law to rule out such classes, preschool teachers believe it could have serious repercussions for them.


Lub:
A myth that teaching reading and writing in kindergarten is prohibited has been gaining ground with teachers.  .  .  .  In 2009 the Polish Ministry of National Education removed reading and writing from the preschool curriculum. Although there are no regulations in Polish law to prevent such classes from being held, preschool teachers fear it could mean serious trouble for them.
 No comments: