Saturday, 11 May 2013

Porady starej wyjadaczki dla młodych tłumaczy 16Double-object verbs

W języku angielskim istnieje grupa czasowników, które występują z dwoma dopełnieniami: bezpośrednim (direct object) oraz pośrednim dopełnieniem (indirect object). Pod względem składni i szyku zdania istnieją tu dwa schematy, a poszczególne czasowniki z tej kategorii mogą przybierać obie formy lub – czasami – tylko jedną z nich. Oto przykład:

Schemat 1.
to give        something           to    someone                           =                        dać / coś / komuś
to make      something          for someone                             =                  zrobić / coś / dla kogoś
[VERB] + [DIRECT OBJECT] + [to / for INDIRECT OBJECT]

Schemat 2.
to give        someone                   something                            =                        dać / komuś / coś
to make      someone                  something                            =                  zrobić / dla kogoś / coś
[VERB] + [INDIRECT OBJECT] + [DIRECT OBJECT]

Oto lista kolejnych czasowników z tej grupy, z przykładami użycia. Rzecz w tym, że nie zawsze można użyć tych czasowników na oba sposoby:

 • to take = wziąć, zabrać
Take me a copy  / Take a copy for  me  = Weź mi egzemplarz / Weź egzemplarz dla mnie

 • to send = wysłać, posłać
He sent his mother a postcard / He sent a postcard to his mother = Wysłał matce pocztowkę / Wysłał pocztówkę do matki

 • to write = napisać
He wrote her a letter / He wrote a letter to her = Napisał do niej list

 • to tell = mówić, powiedzieć
He told his parents the truth / ( He told the truth to his parents ) = Rodzicom powiedział prawdę

 • to sing = śpiewać, zaśpiewać
Sing me a song / Sing a song for me = Zaśpiewaj mi piosenkę

 • to get = przynieść, sporządzić, postarać się o coś
I’ll get you a new dress / I’ll get a new dress for you  = Przyniosę/Dam ci nową /inną suknię

 • to promise = obiecać, obiecywać
He promised the children some sweets / He promised (to bring) some sweets for the children = Obiecał dzieciom cukierki

 • to buy = kupić
Dad’s going to buy you a diamond ring [kołysanka]/ Your father will buy a diamond ring for you = Tata kupi ci pierścionek z brylantem

 • to bring  = przynieść
Bring me my Bow of burning gold;
Bring me my Arrows of Desire;
Bring me my Spear; O clouds unfold!
Bring me my Chariot of Fire! [z angielskiej pieśni patriotycznej Jerusalem]
= Przynieście mi łuk ze złota prażącego / przynieście mi me strzały pożądania/ przynieście mi mą włócznię, a wy, o chmury, rozstąpcie się! / przyprowadźcie mi tu mój ognisty rydwan!

They brought the bow, the arrows, the spear, and the chariot to the king  =  Przynieśli królowi łuk, strzaly i włócznię i przyprowadzili rydwan 
 
 • to give =  dać, dawać
Give me that / Give that to me = Daj mi to / Daj to / Dawaj – warto zauważyć, że możemy opuścić wyrazy, które są zbędne w polskim tłumaczeniu  

 • to pay = płacić, zapłacić
Pay her the money / Pay the money to the cashier = Zapłać jej / Zapłać u kasjerki/kasjerce

 • to sell = sprzedać, sprzedawać
He sold them the house / He sold the house to them Sprzedał im dom

 • to cook = gotować, ugotować, przygotować
She cooked her husband a meal / She cooked a meal for her husband = Ugotowała/ Przygotowała mężowi posiłek /posiłek dla męża 
Nie mylić z: She cooked her husband for a meal • to bake = piec / upiec
I’ll  bake you a cake / I’ll bake a cake for you = Upiekę ci ciasto / Upiekę ciasto dla ciebie

 • to brew = zaparzyć
She brewed them a fresh pot of tea / She brewed a fresh pot of tea for them = Zaparzyła im/dla nich świeżej herbaty

 • to sew = szyć, uszyć
She sewed her daughter a new dress / She sewed a new dress for her daughter = Uszyła córce nową sukienkę

 • to paint = malować, namalować
Paint me another picture like that one / Paint another picture like that one for me = Namaluj mi jeszcze jeden / drugi  obrazek taki, jak ten

 • to save = schować, zatrzymać
I’ll save you a piece of the cake / I’ll save a piece of the cake for you = Schowam kawałek tortu dla ciebie

 • to grant  = nadać, obdarzyć
The dwarf granted him three wishes / The dwarf granted three wishes to him = Krasnoludek dał mu trzy życzenia

 • to award = nadać, obdarzyć, przyznać
He was awarded a prize / A prize was awarded to him = Przyznano mu nagrodę

 • to refuse  = odmówić
He was refused entry / Entry was refused to him / Entry was refused him = Nie wpuszczono go

 • to deny  = odmówić
He was denied access / Access was denied to him / Access was denied him  = Nie wpuszczono/dopuszczono go / Odmówiono mu dostępu do…

Warto jednak zwrócić uwagę, że nie zawsze możemy skorzystać z takiego wyboru: niektóre formy są wyraźnie „gorsze” lub wręcz niepoprawne, np. takie, w których w pozycji direct object rzeczownik został zastąpiony zaimkiem it:

He promised the children an outing = He promised an outing to the children = Obiecał dzieciom wycieczkę
He promised it to the children   * He promised the children it
= Obiecał (to) dzieciom

Czasami zdanie o podobnej strukturze (różniące się tylko zaimkiem) może mieć całkiem inne znaczenie:
 • The secretary wrote a letter to the prime minister = The secretary wrote the prime minister a letter = Sekretarz napisał/skierował list do premiera
 • The secretary wrote a letter for the prime minister [to send to the ambassador] = The secretary wrote the prime minister a letter [to send to the ambassador] =  Sekretarz przygotował / zredagował dla premiera list do ambasadoraNo comments: