Sunday, 25 August 2013

Porady starej wyjadaczki dla młodych tłumaczy 43Articles, countables, uncountables, and unaccountables  5              

Kontynuujemy naszą przygodę z prarodzicami w raju, jabłkiem (gruszką?) i … articles. Następne zdanie-problem w polskim tekście brzmi tak:

Czy jednak ojciec ludzkości dał się skusić Ewie na pewno za pomocą jabłka?

I mamy takie rozwiązania (przypominam: jeden krzyżyk – błąd w wyborze article, brak krzyżyka – wybór poprawny, dwa krzyżyki – możliwość różnych decyzji, co do article, powodujących różne znaczenia):

*Was is, however, ++the apple that Eve tempted the father of mankind with?

*However, was the father of +a mankind tempted by +the means of ++the apple?

*Anyway, is it really true that the father of  +the mankind was really tempted by Eva with ++an apple?

Najpierw skomentujmy, potem poprawmy. Fragment o naszym praszczurze A. musi brzmieć: the father of mankind i nie ma możliwości, aby było inaczej. Według Biblii cała ludzkość (mankindcollective noun, więc bez article) wywodzi się  od jednej pary prarodziców, a naszemu praojcu na imię było Adam, więc mamy the father of mankind. Natomiast możliwość dwóch różnych decyzji mamy przy określeniu jabłka. Czy chodzi  w tym zdaniu  o konkretne, niechlubnej pamięci jabłko, które stało się narzędziem upadku ludzkości, lub też o jabłko reprezentujące wszystkie gatunki jabłek? Jeśli tak, to wówczas mamy the apple. Ale może też chodzić o pewne jabłko, które Adam zjadł bądź tylko nadgryzł, a np. ogryzek wyrzucił, tak czy owak grzesząc? W tym wypadku ważne byłyby sam czyn oraz intencja (nieposłuszeństwo wobec bożego zakazu), mniej istotne samo narzędzie nieposłuszeństwa, czyli jabłko. Jeśli tak interpretujemy to zdanie, poprawnym rozwiązaniem jest an apple. Niepoprawnym byłoby trzecie rozwiązanie: *was Adam tempted by apple? – ponieważ  sugerowałoby, że Adam aby zgrzeszyć musiał np. napić się soku z jabłka lub zjeść jabłuszko utarte przez Ewę na mus, a przecież wszystkie obrazy oraz sam tekst Księgi Rodzaju ukazują, że jednak poczęstował się całym owocem, nie jakąś nieokreśloną masą jabłeczną. Apple bez żadnego article jest  rzeczownikiem niepoliczalnym (uncountable noun) i w tym kontekście nie pasuje ze względu na znaczenie (na szczęście żaden z naszych tłumaczy nie dał się skusić ta ten błąd).  Zatem poprawiamy ww. trzy wersje tłumaczenia tego zdania:

Was it, however, the/an apple that Eve tempted the father of mankind with?

However, was the father of mankind tempted by means of the/an apple?

Anyway, is it really true that the father of  mankind was really tempted by Eve with the/an apple?

Osobiście wolę rozwiązania z an apple – są  bardziej przekonujące dla laika. Hodowca jabłek czy sadownik może się z tą opinią nie zgodzić i trzepnąć the apple.

 A oto następny fragment tekstu polskiego, tym razem odpowiedź bezpośrednia na to pytanie:

– To  mało prawdopodobne. W raju nie mogły rosnąć jabłonie. Jeśli oczywiście przyjmiemy, że biblijny Eden znajdował się gdzieś pomiędzy Eufratem a Tygrysem – mówi Zofia W. 

Z kolei mamy aż 6 prób przekładu, więc je ponumerujemy :

 1. * “It is not very probable. Apple trees couldn’t have grown in Paradise. This holds, of course, only if we assume that the biblical Garden of Eden was situated somewhere between +Tigris and ++Euphrates.” says Zofia W.   . ..

 1. * Zofia W. reports: "It is very unlikely. Apple trees could not grow in + the paradise, assuming that the biblical Garden of Eden was somewhere between the rivers Euphrates and Tigris".   

 1. * ‘It is highly unlikely. Apple-trees can’t have grown in Eden. If we assume that the biblical Garden was situated somewhere in the area between +Tiger and ++Euphrates,’ says Zofia W.

 1. * “It is unlikely. Apple trees could not grow in Paradise. Of course if we assume that the biblical Eden was somewhere between +Euphrates and ++Tigris” – says Zofia W.

 1. * Apple trees couldn’t have grown in the Garden of Eden. Of course, if we assume that +biblical Eden was situated somewhere between +Euphrates and  ++Tigris – says Zofia W.

 1. * Apple trees couldn’t grow in paradise if we of course assume that +Biblical paradise was placed somewhere between +Euphrates and ++Tigris' – says Zofia W.


Ten pozornie nieszkodliwy fragment nastręcza jednak sporo trudności pod względem articles, zauważmy, że żaden z naszych królików doświadczalnych nie przetłumaczył go bezbłędnie. Jednak wszystkim udało się uniknąć pierwszej rafy, czyli Apple trees  w liczbie mnogiej i bez article. Gorzej już poszło z nazwami geograficznymi, tymi na ziemi i tymi rajskimi. Po pierwsze, jeśli chodzi o nazwy rzek, zawsze (z wyjątkiem w poezji i prozie poetyckiej; w niektórych złożonych nazwach geograficznych np. Newcastle-on-Tyne, Newcastle-under-Lyme; oraz zwykle w napisach na mapach) występują one z definite article, najczęściej też z wyrazem River (przeważnie pisanym z dużej litery) przed lub po nazwie.  Czyli można było napisać:

somewhere between the River Euphrates and the River Tigris      lub
somewhere between the Euphrates River and the Tigris River

Ponieważ jednak mamy do czynienia z “wyliczanką”, a także dlatego, że nazwy twych dwóch rzek często występują razem (w kolejności najpierw Tigris potem Euphrates), możemy pominąć drugi article, a nawet nie powtarzać czy wręcz nie wpisywać wyrazu River. Poprawne są więc także takie rozwiązania:  

somewhere between the River Tigris and Euphrates
somewhere between the Rivers Tigris and Euphrates
somewhere between the Tigris and Euphrates Rivers
somewhere between the River Tigris and the Euphrates
somewhere between the Tigris and the Euphrates
somewhere between the Tigris and Euphrates

Tymczasem pięciu z naszych tłumaczy wpadło tu w pułapkę. Aby jej uniknąć, należało wstawić definite article co najmniej przed nazwą pierwszej z rzek.
Równie problematycznymi okazały się nazwy biblijne. W niektórych przypadkach trzeba je po prostu znać i wiedzieć, jaki ma być przy  nich article lub sprawdzić zaglądając do Pisma św. Ta sama uwaga dotyczy  nazw geograficznych występujących w mitologii oraz w literaturze pięknej. A więc mamy:

Paradise    oraz    Eden

– obie nazwy bez article, tak jak w przypadku miejscowości na mapie świata. Lecz tylko wtedy, jeśli występują one bez przydawki, czyli wyrażenia atrybutywnego. A zatem w naszym kontekście poprawnymi rozwiązaniami są:

– the  B/biblical Paradise – the Paradise of  the Bible – the Bible’s Paradise – the Paradise described in the Bible
oraz (zawsze):  the Garden of Eden

Innym błędem trapiącym naszych tłumaczy w tym fragmencie była pomyłka w formie zdania warunkowego – zapominano, że tu musi się pojawić tzw. third conditional (apple trees could not have grown in Paradise…), odnoszący się  do warunku niemożliwego do spełnienia (w trzeciej wersji mamy ewentualną wersję alternatywną: can’t have grown…, odnoszącąj się do przypuszczenia o niemożliwości spełnienia warunku).  Warto jeszcze zwrócić uwagę na prawidłową formę interpunkcji przy mowie bezpośredniej (direct speech), czyli przy słowach wypowiedzianych przez  panią Zofię W. W języku angielskim formą poprawną w takich sytuacjach  jest użycie cudzysłowów – angielskich inverted commas, czyli u góry linii. Mogą być podwójne lub pojedyncze, ale stosowane konsekwentnie (wówczas jeśli trafi się sytuacja, ze dwukrotnie trzeba użyć inverted commas w środku zdania z mową bezpośrednią, np. w czyjejś wypowiedzi pojawia się dodatkowy cytat lub nazwa w cudzysłowach, mamy w rezerwie drugi komplet inverted commas):

“I did not call him a ‘fool’ and did not insult him,” she said.        Lub:
‘I did not call him a “fool” and did not insult him,’ she said.

Może zaistnieć sytuacja, gdzie pojawi się trzykrotny inverted comma:

She said, “I did not insult him by calling him a ‘fool’.”
She said, ‘I did not insult him by calling him a “fool”.’

Zwróćmy też uwagę,  że znak interpunkcyjny sąsiadujący bezpośrednio z cudzysłowem zawsze go wyprzedza – w przeciwieństwie do zasady obowiązującej w języku polskim. Znak the /(Ø) oznacza możliwość wyboru definite article lub braku article .

A więc poprawiamy nasze tłumaczenia:

 1.  “It is not very probable. Apple trees couldn’t have grown in Paradise. This holds, of course, only if we assume that the biblical Garden of Eden was situated somewhere between the Tigris and the /(Ø)Euphrates,” says Zofia W.   .

 1. * Zofia W. reports: "It is very unlikely. Apple trees could not have grown  in Paradise, assuming that the biblical Garden of Eden was somewhere between the rivers Euphrates and Tigris."   

 1.  ‘It is highly unlikely. Apple-trees can’t/couldn’t have grown in Eden. If we assume that the biblical Garden was situated somewhere in the area between the Tigris and the /(Ø)Euphrates,’ says Zofia W.

 1.  “It is unlikely. Apple trees could not have grown in Paradise. Of course if we assume that the biblical Eden was somewhere between the Euphrates and the /(Ø) Tigris Rivers,” says Zofia W.

 1. “Apple trees couldn’t have grown in the Garden of Eden. Of course, if we assume that the biblical Eden was situated somewhere between the Euphrates and the /(Ø)Tigris,”  says Zofia W.

 1. “Apple trees couldn’t have grown in Paradise,  of course if we assume that the Biblical Paradise was located somewhere between the Euphrates and the /(Ø) Tigris,” says Zofia W.
                    Two way of inscribing geographical names on maps 


 W kolejnym fragmencie do tłumaczenia spotykamy się z podobnymi problemami:

Do pięknego, czerwonego jabłuszka przekonują nas przedstawiający raj średniowieczni i renesansowi artyści.

Nasi tłumacze największy kłopot mieli z poradzeniem sobie z przekonywaniem do czegoś. Najlepsze rozwiązanie pod tym względem znalazł tłumacz nr 3. Ale potknął się o articles, tak jak tłumacz nr 1. Tłumacz nr 2 uniknął pomyłek z articles i uzyskał gramatycznie poprawną wersję zdania, choć semantycznie nieco odleglejszą od oryginału, niż jego kolega nr 3, który z kolei nie poradził sobie z różnicą między średniowieczem (the Middle Ages; the medieval period) a wiekiem średnim (middle age, bez article):

 1. * Medieval and Renaissance artists who were presenting +the paradise sold us +an idea of ++a beautiful, red apple.

 1. * Renaissance and mediaeval artists in their visions of Paradise promoted the image of ++ a beautiful, red apple.

 1. * Middle Age and Renaissance artists painting +the paradise convinced us that the fruit must have been a beautiful, red apple.

Poprawiamy:

 1. In their presentations of Paradise medieval and Renaissance artists have tried to sell us the idea of a/the  beautiful red apple.

 1. In their visions of Paradise Renaissance and mediaeval artists promoted the image of  the/ a beautiful red apple.

 1. The artists of the Middle Ages and Renaissance artists who painted Paradise convinced/did their best to convince  us that the fruit must have been a beautiful red apple.


Warto jeszcze zauważyć,  że w tym zdaniu zupełnie poprawnie i naturalnie brzmi formuła Medieval and Renaissance artists … . Natomiast gdybyśmy wprowadzili np. porównanie z artystami innych epok, moglibyśmy użyć definite article, odnoszący się do grupy określonej i skontrastowanej z inną grupą:
As opposed to painters from later times, the medieval and Renaissance artists tried to convince us it must have been a beautiful red apple.
But this contemporary cartoonist  doesn’t seem to agree with them…

Saturday, 17 August 2013

Porady starej wyjadaczki dla młodych tłumaczy 42

Articles, countables, uncountables, and unaccountables  4              

Każdy Polak zmagający się z językiem angielskim wie, co to za zmora opanowanie wiedzy o tzw. articles i umiejętności stosowania ich. Także tłumaczący z polskiego na angielski mają z nimi niemałe kłopoty, o czym już zdążyliśmy się przekonać w poprzednich wpisach. Właściwie każdy tekst jest najeżony pułapkami na tłumaczy niedoinformowanych lub nieuważnych. Nieraz jednak trafiają się teksty, których bezbłędne przełożenie na język angielski dla Polaka przypomina chodzenie po zaminowanym polu. Przy każdym rzeczowniku trzeba się  dobrze zastanowić, jaki dobrać  do niego article, aby  wyrazić właśnie to, o co autorowi chodziło, zwłaszcza że nieraz się może okazać, że istnieje kilka równie dobrych wyborów, lecz różniących się pod względem przekazywanej treści, a w polskim tekście nie mamy żadnych wskazówek, o którą z nich chodzi. Poniżej omówimy zdanie po zdaniu właśnie taki tekst i liczne próby jego przekładu. Będziemy iść powolutku, bo jak się niebawem przekonacie – w tekście wyjściowym aż roi się od pułapek na articles i Polak, który szczęśliwie przejdzie przez całe tłumaczenie nie potknąwszy się ani razu o te przyczajone problemy może chyba o sobie powiedzieć, że zna język angielski i umie tłumaczyć.
Tekst ukazał się w tzw. kolorowej prasie, więc nie jest bynajmniej tekstem specjalistycznym i dotyczy wdzięcznego tematu: Adama i Ewy oraz owocu, który stał się przyczyną ich wypędzenia z raju. Problemów z articles nastręcza szczególne zagęszczenie rzeczowników potencjalnie policzalnych (countables) lub niepoliczalnych (uncountables); odnoszących się do konkretnej realizacji jakiegoś pojęcia lub do tego, co w jednym z poprzednich wpisów porównałam z „platońskim ideałem”, czyli wyrazów będących reprezentantem pewnej kategorii lub zbiorowości; nazw geograficznych i historycznych; oraz wyrażeń modyfikowanych frazą określającą i wyrażeń niedookreślonych.  A konkretnie – będziemy  mieć do czynienia z: rzeczownikiem odpowiadającym polskiemu owoc/owoce (fruit/a fruit/the fruit/fruits(pl.)/fruit (generic pl.)); nazwami poszczególnych owoców oraz drzew owocowych; nazwami części ciała; nazwami substancji chemicznych; nazwami stylów i epok w kulturze i sztuce; nazwami kontynentów, rzek, mórz, pasm górskich, państw i regionów … A tekst, jak już powiedziałam – nie jest bynajmniej specjalistycznym elaboratem, tylko popularną lekturą z kolorowego czasopisma…    

Przypominam, że w przykładach krzyżyk  przy article oznacza błąd, który należy poprawić, brak krzyżyka oznacza dobry wybór article, zaś dwa krzyżyki  – przypadek, kiedy realizacja article może przybierać różnych form, z mniej lub bardziej subtelną zmianą w znaczeniu  tłumaczonego zdania. Krzyżyk w klamrach oznacza niewłaściwy wybór całego wyrażenia skojarzonego z article.
Oto pierwszy fragment tekstu polskiego oraz aż osiem prób jego przekładu:

Stugramowe jabłko dostarcza 52 kcal. Kuszący kształt kryje węglowodany, odrobinę białka, śladowe ilości tłuszczu, krzepiące witaminy (najwięcej C) oraz liczne składniki mineralne; zwłaszcza odkwaszające organizm żelazo i potas.
  1. * An apple weighing 100 grammes is a source of 54 kcal.   Its tempting shape conceals carbohydrates, a small amount of protein, traces of fat, invigorative vitamins (mostly C) and numerous mineral ingredients, especially potassium and iron which help +human body get rid of the surplus of acids.

  1. * A 100-gram apple provides 52 kcal. Inside the tempting shape one can find carbohydrates, (+)a little proteins, a trace of fat, nourishing vitamins (mostly C) and numerous minerals, especially iron and potassium, which alkalize the organism.


  1. * An apple weighing 100 grams has 52 calories. +A tempting shape contains carbohydrates, a little bit of protein, minute quantities of fat, reassuring vitamins ((+)the highest amount of vitamin C) and numerous minerals, especially iron and potassium that deacidify your body.

  1. * A 100 gram apple is a source of 92 calories. Its tempting shape encloses carbohydrates, a little protein, +trace amount of fat, invigorating vitamins (C dominates), and numerous minerals, especially iron and potassium, which lower +pH value of the organism.


  1. * There are 52 calories in 100 grams of ++an apple. This tempting fruit contains carbohydrates, (+)a little of protein, trace amounts of fat, restorative vitamins (mostly C), and a number of minerals: especially iron and potassium, which deacidify +organism.

  1. * A 100-gram apple provides 52 calories. Its tempting shape hides carbohydrates, (+)a bit of proteins, minute quantities of lipids, nourishing vitamins (mostly  vitamin C) and numerous mineral nutrients, especially iron and potassium which deacidify +organism.


  1. * An apple of 100gm provides us with 52kcal. ++The alluring shape hides carbohydrates, (+)a bit of proteins, trace amounts of fat, invigorating vitamins ((+)the most is C) and numerous mineral nutrients especially deacidifing potassium and iron.

  1. * A 100g apple has 52 calories. Its tempting shape is full of carbohydrates, has (+)a bit of proteins, +very small amount of fat, precious vitamins (mostly vitamin C) and plenty of minerals, especially iron and potassium which have anti-acidifying properties. 

Poprawiamy i omawiamy:

 1. An apple weighing 100 grammes [Brit. Sp.] is a source of 54 kcal.   Its tempting shape contains carbohydrates, a small amount of protein, traces of fat, invigorative vitamins (mostly C) and numerous mineral ingredients, especially potassium and iron which help  the human body get rid of the surplus of acids.

 1. A 100-gram apple provides 52 kcal. Inside the tempting shape you get carbohydrates, a little protein, a trace of fat, nourishing vitamins (mostly C) and numerous minerals, especially iron and potassium, which alkalize the body.


 1. An apple weighing 100 grams has 52 calories. The/Its tempting shape contains carbohydrates, a little bit of protein, minute quantities of fat, revitalising vitamins (mostly  vitamin C) and numerous minerals, especially iron and potassium that deacidify your body.

 1. A 100 gram apple is a source of 92 calories. Its tempting shape encloses carbohydrates, a little protein, a trace amount of fat, invigorating vitamins (C is the predominant one), and numerous minerals, especially iron and potassium, which lower the pH value in the body / the body’s pH value/level.


 1. There are 52 calories in 100 grams of  Ø apple/an apple. This tempting fruit contains carbohydrates, a little bit of protein/a little protein, trace amounts of fat, restorative vitamins (mostly C), and a number of minerals: especially iron and potassium, which deacidify the body.

 1. A 100-gram apple provides 52 calories. Its tempting shape hides carbohydrates, a bit of protein/some proteins/some protein, minute quantities of lipids/fats, nourishing vitamins (mostly  vitamin C) and numerous mineral nutrients, especially iron and potassium which deacidify the body.


 1. An apple of 100gm provides us with 52kcal.  Its/The alluring shape hides carbohydrates, a bit of protein/some proteins/some protein, trace amounts of fat, invigorating vitamins (mostly C) and numerous mineral nutrients, especially potassium and iron, which remove excess acid from the body.

 1. A 100g apple has 52 calories. Its tempting shape is full of carbohydrates, has a bit of protein/some protein/some proteins, a very small amount of fat, precious vitamins (mostly vitamin C) and plenty of minerals, especially iron and potassium which have anti-acidifying properties. 

Jak widzimy, są rzeczy, które cała ósemka naszych tłumaczy doskonale opanowała – jak np. to, że w tym tekście przed inicjalnym rzeczownikiem, z określeniem ilości masy, musi być indefinite article – An apple. Nikt nie postawił niepotrzebnego (tutaj) article przed nazwami pierwiastków z tablicy Mendelejewa – iron, potassium. Ale są też i miejsca szczególnie problematyczne, np. końcowy rzeczownik: the body (nie: *organism – tak tylko w literaturze science fiction lub w mikrobiologii), zgodnie z zasadą, o której wspominaliśmy w którymś z poprzednich wpisów, mówiącej o częściach ciała. Chyba, że napiszemy: your body – co jeszcze lepiej odpowiada  kontekstowi o charakterze niespecjalistycznym.
Ponadto mamy tu rzeczowniki, które mogą wystąpić jako policzalne lub niepoliczalne w zależności od najbliższego kontekstu. Są to: carbohydrate/carbohydrates, protein/proteins, fat/fats, mineral/minerals, vitamin/vitamins, acid/acids (w tym ostatnim przypadku na szczęście żaden z naszych ośmiu tłumaczy nie zaliczył błędu). Tak więc w tym kontekście poprawnie jest: some carbohydrates,/some carbohydrate, some protein/some proteins, some fat/some fats, some minerals, some vitamin/some vitamins. Również poprawne są formy wyłącznie niepoliczalne: a little bit of carbohydrate, a trace amount of protein, trace amounts of fat. Dodatkową komplikacją w tym tekście jest fakt, że oprócz oczywistych form policzalnych – protein, vitamin, fat – mamy tu też możliwość korzystania z liczby mnogiej tych rzeczowników – the/Ø proteins, the/Ø vitamins, the/Ø fats, bo przecież nazwy te mogą się odnosić do poszczególnych the/Ø proteins, vitamins C and P, the/Ø saturated and unsaturated fats. Tłumaczymy tekst niespecjalistyczny, ale jednak pewna wiedza z dziedziny chemii okazuje się nader przydatna, także i w następnym fragmencie:

Kombinacja witamin C i P oraz magnezu działa zbawiennie na elastyczność naczyń krwionośnych, zapobiegając miażdżycy. Obecny we wszystkich owocach błonnik – oczyszcza.

Liczba naszych dyżurnych tłumaczy zmalała do czterech, niemniej dokonali oni rzeczy godnych uwagi:

  1. * The combination of vitamins C and P and magnesium increases the flexibility of +blood vessels, which prevents from atherosclerosis. Fibre, which is present in all fruit, has purgative effects.

  1. * The combination of vitamins C and P as well as magnesium beneficially affect the elasticity of +blood vessels, preventing atherosclerosis. Fiber, +the component of every fruit, cleanses.


  1. * Vitamins C and P combined are highly beneficial to +elasticity of +blood vessels, preventing the latter from getting arteriosclerosis. Dietary fibre present in all fruits depurates +an organism.

  1. * Vitamin C and P combination, together with magnesium, is miraculous for our bold vessels flexibility and prevents arteriosclerosis. Dietary fiber found in every fruit cleans the body.

Oczywiście wpadki z articles wystąpiły tu w towarzystwie innych błędów, które niezwłocznie poprawimy:
a.      The combination of vitamins C and P with magnesium increases the flexibility of the blood vessels, which prevents atherosclerosis. Fibre [Brit.sp.], which is present in all fruit, has a purgative effect.

b.     The combination of vitamins C and P with magnesium has a beneficial effect on the elasticity of the blood vessels, preventing atherosclerosis. Fiber [Am. sp.],  a component of every fruit/all fruit, cleanses the body.


c.      Vitamins C and P combined with magnesium are highly beneficial for the elasticity of the blood vessels, preventing them from developing arteriosclerosis. Dietary fibre, present in all fruit/(all fruits), depurates the body.

d.     A combination of vitamin C and P, together with magnesium, is miraculous for the flexibility of our blood vessels and prevents arteriosclerosis. Dietary fiber, which is found in every fruit, cleans the body. // The dietary fiber found in all fruit cleans the body.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że rzeczowniki zwykle występujące jako uncountables przybierają article (zwykle definite article) jeśli są modyfikowane wyrażeniem określającym, zwłaszcza zaczynającym się od of:  Ø flexibility, ale:  the flexibility of our blood vessels, Ø elasticity, ale: the elasticity of the blood vessels, Ø dietary fibre, ale: the dietary fibre found in all fruitSpójrzmy jeszcze na następny fragment:

Wprawdzie daleko jeszcze do nieśmiertelności, ale dla zachowania zdrowia wystarczy podobno dwa razy dziennie powtarzać Adamowy grzech, to jest każdego dnia zjadać dwa jabłuszka przez całe życie.

Nasi czterej tłumacze popisali się następnymi rozwiązaniami:

 1. * It may be a long way to immortality, but if you want to maintain good  health, apparently you should repeat Adam's sin twice a day, that is eat two apples a day for +the whole life.

 1. Although we are far away from immortality, apparently it is enough to repeat Adam’s sin twice a day, that is, to eat two apples a day to stay healthy.

 1. * They say that committing the sin of Adam twice a day, i.e. eating two apples each day  during +the whole life, is enough to stay in +a good health.

 1. * Even though it is far from keeping you immortal, it is said that repeating Adam’s sin of eating two apples a day for the rest of your life will keep you healthy. 

Dwom z naszych królików doświadczalnych udało się przetłumaczyć cale zdanie nie popełniając błędu z articles! Pozostali zapomnieli, że mają do dyspozycji wyrażenia idiomatyczne: for the whole of your/one’s life ;  all your/one’s life ;  throughout your/one’s life ; lifelong [adjective or adverb]. Idiomem jest również wyrażenie: to stay in good health, obok – to keep one’s/your health. Poprawimy i na dzisiaj zakończymy:

 1. It may be a long way off from /to  immortality, but if you want to keep healthy/keep your health/ maintain good  health, apparently you should repeat Adam's sin twice a day, that is eat two apples a day for the whole of your life/ all your  life long / every day of your  life.

 1. Although we are still far away from immortality, apparently it is enough to repeat Adam’s sin twice a day, that is eat two apples a day to stay healthy.

 1. Apparently committing the sin of Adam twice a day, i.e. eating two apples each day  of your life is enough to keep you / for you to stay   in good health.
  


 1. Even though it is far from making you immortal, apparently repeating Adam’s sin, eating two apples a day for the rest of your life, will keep you healthy.