Sunday, 11 August 2013

Porady starej wyjadaczki dla młodych tłumaczy 41Articles, countables, uncountables, and unaccountables 3

Kontynuujemy naszą przygodę z doborem articles w tłumaczeniu z języka polskiego na angielski. Przyglądamy się autentycznym przykładom – ciąg tekstu o najsławniejszym (?) polskim produkcie eksportowym, czyli o wódce. Przypominam, że w przykładach krzyżyk  przy article oznacza błąd, który należy poprawić, brak krzyżyka oznacza dobry wybór article, zaś dwa krzyżyki  – przypadek, kiedy realizacja article może przybierać różne formy, z mniej lub bardziej subtelną zmianą w znaczeniu  tłumaczonego zdania. Oto kolejny fragment:

Bardzo się cieszę, że polska wódka będzie robiona tylko w naszym kraju i wyłącznie z naszych produktów, czyli roślin od wieków rosnących na naszych polach.

Z tłumaczeniem:

*I am very glad for the fact that Polish vodka will be made only in our country and purely from our own produce, that is ++ the plants growing for centuries on our fields.

Tym razem wszystko mamy w porządku (mniej więcej), ale warto zwrócić uwagę na dwie sprawy. Pierwsza – brak article przy rzeczowniku odnoszącym się do ogólnej kategorii bądź do ilości nieokreślonej – czyli tutaj vodka. A druga sprawa – to możliwość przekładu powyższego zdania także w taki sposób:

I am very glad that Polish vodka will be made only in our country and purely from our own produce, that is ++  plants growing for centuries on our fields.

Różnica jest subtelna, ale istotna. W pierwszym rozwiązaniu, z definite article  (the plants), nasz rozmówca daje do zrozumienia, że zna się nie tylko na wódce ale również na jej produkcji i składnikach, a może uważa, że te składniki są określone ponieważ muszą być zgodne z tradycją wytwarzania polskiej wódki. W drugim wariancie nie zaprząta sobie głowy takim koneserstwem, on po prostu wie, że są specjaliści od składników polskiej wódki, jego obchodzi tylko to, że ma być dobra, bo polska…
Następny fragment:

Pamiętam czasy, jak wódka była naszym jedynym, oprócz węgla, towarem    eksportowym.

A oto tłumaczenie, znów poprawne i warte komentarza:

I can still recall ++times when vodka, along with coal, was our only export commodity. 

Zdanie to można też przetłumaczyć w ten sposób:

I can still recall ++the times when vodka, along with coal, was our only export commodity. 

Tutaj różnica w znaczeniu polega na tym, że w drugim wariancie, z definite article (++the times), nasz rozmówca podkreśla znaczenie, jakie owe czasy (PRL) miały dla niego, o czym możemy się dowiedzieć w kolejnym zdaniu. Pośrednio więc mówi coś o swoim  życiu a zwłaszcza – o swoim wieku… Ponadto warto zwrócić uwagę na prawidłowe rozwiązanie – jedyne możliwe tutaj – przy rzeczowniku coal, który w tym zdaniu odnosi się od ogólnej, nieokreślonej masy  eksportowanego węgla.

Przechodzimy do następnego zdania (z „podpórką”  kontekstową w  kwadratowych klamrach):

[Polska wódka jest aż tak dobra?]
[Is Polish vodka so good?]

Kiedyś wszyscy jak jeden mąż rzeczywiście tak uważaliśmy, ale przecież w PRL innej wódki w sklepach nie było, więc nie mieliśmy żadnego porównania.

*In the past we all as one said so, but during the People Republic of Poland there was no other vodka available in +shops, so we had no real comparison.

*Well, we all used to think so, yet in +PRL there was no other vodka in +shops so we didn’t really have any comparison.

*We all used to say that, but in +Polish People’s Republic there was no other vodka in the shops, so we had no comparison.

* Once we all thought so, but in +People's Republic of Poland there was no other vodka to be bought in +shops so we couldn’t compare it with anything else.

* Back in time we all held that view as one, but in +PRL (+People's Republic of Poland) there was no other vodka in +shops so we had no comparison.

Zdanie to zaoferowało co najmniej dwie możliwości „wpadki” z wyborem article. Pierwsza okazja – to tłumaczenie nazwy własnej: Polska Rzeczpospolita Ludowa. Oczywiście nie ma sensu w angielskim tekście zostawiać skrót PRL. Mamy dwie możliwości przekładu nazwy tego państwa:

Polska Rzeczpospolita Ludowa  =   The/the Polish People’s Republic
                                                       =   The/the People’s Republic of Poland

Czasami w tekstach do tłumaczenia pojawia się skrót: Polska Ludowa. I tutaj drobne zamieszanie – tłumaczymy bez article:

Polska Ludowa =  Ø People’s Poland

Dlaczego tak? W pierwszym przypadku po prostu kierujemy się ogólną zasadą korzystania z definite article przy złożonych nazwach państw typu: the United States of America, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Russian Federation. (W kontekstach skrótowych, np. w notatkach, definite article może zanikać.) Trudniej wyjaśnić brak article przy People’s Poland. Wyrażenie to nie jest nazwą właściwą i należy je traktować jako nieformalny skrót,  dlatego też nie pojawia się przed nim article.
Kolejną kwestią wymagającą wyjaśnienia w przekładzie tego zdania jest wyrażenie: in the shops. Jest to idiom, jedyne możliwe tu rozwiązanie poprawne, odnosi się do całokształtu sieci handlowej z punktu widzenia konsumenta. Nie znaczy to oczywiście, że wyraz shops nie może się pojawić bez article, o konieczności article decyduje (jak zwykle!) kontekst. Na przykład w poniższym zdaniu można opuścić definite article przed shops:

In People’s Poland you couldn’t get foreign spirits in  Ø/the ordinary retail shops, but you could buy them for foreign currency in the PEWEX chain.

Oto więc poprawione wersje tłumaczeń:

In the past we all said so, but during the People’s Republic of Poland there was no other vodka available in the shops, so we had no real comparison.

Well, we all used to think so, yet in People’s Poland there was no other vodka in the shops, so we didn’t really have any comparison.

We all used to say that, but in  the Polish People’s Republic there was no other vodka in the shops, so we had no comparison.

Once we all thought so, but in the People's Republic of Poland there was no other vodka to be bought in the shops so we couldn’t compare it with anything else.

Back in time we all held that view, but in the People's Republic of Poland there was no other vodka in the shops so we had no comparison.

Przechodzimy do następnego zdania, dla którego mamy trzy tłumaczenia – wszystkie poprawne. Pierwsze dwa, z wyrażeniem Polish vodka bez article  podają typową realizację, taką, której można się spodziewać. Poprawny jest także trzeci wariant, w którym pojawia się definite article w wyrażeniu the Polish vodka. Tutaj znów kontekst  decyduje o dopuszczalności takiego rozwiązania, a kontekstem tym jest porównanie polskiej wódki z zagraniczną:

Nie jestem na tyle koneserem, bym mógł z zamkniętymi oczami ocenić, która jest polska, a która nie, ale rzeczywiście bardzo lubię polską wódkę.

I`m not  such a connoisseur to tell with my eyes closed which vodka is Polish and which isn’t, but the fact is that I like Polish vodka.

I am not an expert to easily distinguish which vodka is Polish and which is not, but, of course, I like Polish vodka.

I am not a connoisseur to guess with my eyes closed which one is Polish and which is  not, but I really like  (++) the Polish vodka.

A teraz takie zdanie:

Tamte [zagraniczne] wódki są mniej ostre w smaku i zapachu oraz całkiem dobrze – jak to się mówi – wchodzą, czyli łatwo się je przełyka.

Zostało one tak przetłumaczone:

*These vodkas have *spicy taste and smell and they – as they say – drink pretty well, I mean they are easy to swallow.

Poprawiamy:

These vodkas have a spicy taste and smell and, as we say, they go down pretty well, I mean they are easy to swallow.

Przechodzimy do kolejnego zdania:

Z polskich wódek bardzo dobrze mi podchodzi wódka żytnia, choć jest też jedna wódka ziemniaczana, która też mi dość smakuje, o ile w ogóle można powiedzieć, że wódka smakuje...

Wśród tłumaczeń mamy kilka bardzo różnych wariantów. Oprócz problemów z articles, zdanie to przetłumaczono z innymi błędami lub stylistycznie nie najlepszymi rozwiązaniami, które podświetlimy i poprawimy

*As for  +Polish vodkas, I prefer rye vodka. I also think that +the potato vodka is tasty, if vodka can be tasty at all…

*As for Polish spirits, I prefer rye vodka. I also like the taste of one of +potato vodkas. If taste is the right word…

*Of the Polish vodkas I really like rye vodka, although there is one of + potato vodkas which is also really tasty, if you can say that vodka is tasty…

*Among  +Polish vodkas I like rye vodka very much, but there is one potato vodka which taste I rather like, if you can say that one can like +a taste of vodka...

*Of  +Polish vodkas I really like the taste of rye vodka and one of the potato kind, though I’m not sure we can really say that vodka is tasty.

 *As for Polish products, I do enjoy  Żytnia, but I also like this potato vodka. I am not sure whether vodka can taste good though…

*Out of  +Polish vodkas I like the rye ones, however there is also one made of potatoes which is also pretty tasty for me, that is if you actually can call any vodka 'tasty'...


Najpierw omówmy błędy dodatkowe, które nam przysłaniają pole widzenia, jeśli chodzi o kwestię articles.  Pierwszy z tych błędów „dodatkowych”, to wyrażenie otwierające. Najlepszym wyborem jest niewątpliwie Of. Zdecydowanie gorsze (dla tego zdania) – As for oraz Among. Dobrym rozwiązaniem jest również Out of . W czwartym tłumaczeniu mamy dwa dodatkowe błędy:

*which taste  >> the taste of which  (błąd strukury gramatycznej relative clause) ;
* if you can say that one can like >> if you can say that you can like lub:
                              >> if one can say that one can like (nie mieszamy form czasownika)

W piątym zdaniu polski przymiotnik pospolity (zapisany z małej litery) oddano w przekładzie jako nazwę własną pewnej marki, tym samym burząc sens wypowiedzi (czytelnik nieznający polskiego nie musi wiedzieć, że Żytnia, to wódka żytnia, czyli rye vodka, przez co nie zrozumie, jaki to ma związek z ziemniaczaną – potato vodka. Niewłaściwą decyzją było również stawianie demonstrative pronoun - this przed końcowym wyrazem vodka, może spowodowaną bezradnością w doborze article.
W powyższym zdaniu pojawia się liczba mnoga – wódki –  wskazująca na  dwa rozróżnienia: 1) między wódkami  polskimi a zagranicznymi, 2) między wódkami żytnimi a ziemniaczanymi. Umiejętny wybór articles okazuje się sprawą kluczową w prawidłowym przekazaniu tych różnic w tłumaczeniu. Właśnie dlatego, że mamy do czynienia z określonymi kategoriami wódki – substancji traktowanej dotąd en masse jako nieokreślonej pod względem ilości –  tutaj w przekładzie przed wyrazem vodkas pojawia się definite article.  Poniżej podajemy wszystkie rozwiązania ze stosownymi poprawkami:

Out of all the Polish vodkas, I prefer rye vodka. I also think that one of the potato vodkas is tasty, if vodka can be tasty at all…

Of the  Polish vodkas, I prefer rye. I also like the taste of one of the potato vodkas. If taste is the right word…

Of the Polish vodkas I really like rye vodka, although there is a potato vodka which is also really tasty, if you can say that vodka is tasty…

Of the Polish vodkas I like rye vodka very much, but there is one potato vodka the taste of which I rather like, if you can say that you can like the taste of vodka...

Of  the Polish vodkas I really like the taste of rye vodka and one of the potato kind, though I’m not sure we can really say that vodka is tasty.

Of the  Polish products, I do enjoy  rye, but I also like one of the potato vodkas. I am not sure whether you can say vodka tastes good though…

Out of  the Polish vodkas I like the rye ones, however, there is also one made of potatoes which I find quite tasty, that is if you can actually call any vodka 'tasty'...


A teraz takie zdanie:

[Wódka] Ma się dobrze przełknąć, by nie trzeba było jej popijać czymś smaczniejszym, i ma zrobić trochę zamieszania w głowie.

I tłumaczenie do poprawy:

*It should be mild, so you don’t have to drink +other liquid to swallow it and it should make +some “mess” in your head.

Poprawiamy:
It should be mild, so you don’t have to drink it down with another liquid, and it should make a “bit of a mess” in your head.

Chociaż osobiście, to tak bym przetłumaczyła to zdanie:

It should go down well, so that you don’t have to take anything else to swallow it down, and it should give you a bit of a dizzy head.My father always used to say vodka is supposed to give you a twisted gob. You’re not supposed to like it. Once you start liking it, that’s when you’ve got a problem.

Następne dwa zdania:  

Choć raz się zdarzyło, że po wódce niby-markowej, kupionej normalnie, na stacji benzynowej, byłem bardzo chory. Nie był to na szczęście żaden metanol, ale widocznie jakaś perfidna podróbka.

Tak zostały przetłumaczone:

*Yet, it has happened to me once that after drinking some, supposedly, fancy liquor, bought legally at ++the petrol station I got very sick. Fortunately, it was no methanol but obviously ++ some perfidious fake.

*However, it happened that I was sick after drinking vodka. It was supposed to be branded vodka which I bought, in the normal way, at a gas station. Luckily, it was not +a methanol, but apparently a perfidious fake.


Oprócz kwestii articles, mamy tu jeszcze pomieszane idiomy brytyjskie z amerykańskimi. Stacja benzynowa – to gas station w American English, a w British English – petrol station, podczas gdy liquor jest wyrażeniem częściej spotykanym w American English (jego odpowiednikiem w British English jest spirits (pl.)). Przy petrol station mamy do wyboru: albo at the petrol station – czyli na stacji, gdzie zwykle tankuję lub na tej stacji, która jest dla mnie najbliższa; lub: at a petrol station  - na bliżej nieokreślonej stacji. Some pojawiło się przed perfidious fake zamiast a – ale całkiem poprawnie, jako określenie pogardliwe, wyrażające emocje negatywne. W podobnej roli wystąpiło no zamiast  not przed methanol. Methanol, tak jak vodka, występuje tu w charakterze uncountable noun. Poprawiamy:

Yet once it happened to me that after drinking some apparently brand-label spirits, bought legally at a/the petrol station I got very sick. Fortunately, it was no/not methanol but obviously a/some/ some kind of perfidious fake.

However, it happened that I was sick after drinking vodka. It was supposed to be branded vodka which I bought, in the normal way, at a gas station. Luckily, it was not methanol, but apparently a perfidious fake.

I wreszcie ostatni już przykład na dzisiaj: 

To ciekawe, bo jako kabareciarz zasłynął pan powiedzeniem, że mała wódeczka, jak wiadomo, jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziła"...

A oto dwa tłumaczenia: 

*That’s interesting because as a comedian you are known for your saying that +“small shot of vodka, as the say, can do you no harm”…

*It’s interesting since as a comedian you are famous for the sentence, +“small amount of vodka has never done anyone any harm”…

Trafiliśmy wreszcie na sytuację, kiedy trzeba przed tak szlachetnym rzeczownikiem rzekomo niepoliczalnym postawić indefinite article. A to dlatego, że w tym zdaniu mała wódeczka wprawdzie odnosi się do konkretnej ilości (pięćdziesiątki a może, jak kto uważa – setki), jednak w tym kontekście wypić ją może każdy, bo jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziła… Z podobnym wyrażeniem zwrócimy się do barmana w pubie przy zamówieniu, lub do sklepikarza w off-licence przy zakupie: 

“A small vodka, please.”  “A pint of beer, please.”  “A bottle of vodka, please.”
“A round of beer  on the house.” >> Gospodarz stawia.

 Poprawimy te tłumaczenia:
That’s interesting because as a comedian you are known for your saying that “a small shot of vodka can do you no harm, ” as they say …

It’s interesting, since as a comedian you are famous for the quip that “a small amount of vodka has never done anyone any harm”…A small amount of vodka has never done anyone any harm

I wreszcie, podsumowując dzisiejszą eskapadę, zakończmy przykładem sytuacji, kiedy przed wyrazem vodka musi się pojawić definite article, nie dlatego, że mowa tu o jakiejś policzonej ilości, tylko dlatego, że ktoś na nią właśnie liczył…
Gentlemen, the vodka’s fallen in the water!

No comments: